Home Projekte Hulpbronne Wie is ons/Kontak Ons
Alle regte voorbehou 2017 ToekomsNou
Home ToekomsNou is ‘n Portefeulje 
van die NG Sinode Hoëveld
Dorpe se Ringe
val onder 
Sinodes wat ook 
Gemeenskapswerk doen
Plaaslike Gemeentes
vorm deel van 
die dorp se Ringe
wat ook in 
gemeenskappe dien
Plaaslike Gemeentes
werk in gemeenskappe
Ons bemagtig gemeentes 
om sinvolle en dinamiese en missionale 
kinder-, tiener-, jongvolwasse-, 
studente-, gesins- en skoolbedieninge 
te vestig en in stand te hou.
Ds. Gert vd Merwe
Gert@novitae.co.za
074 885 5615
Portefeulje Leier
Wat doen ToekomsNou?
Gemeenskap